Privacy Policy

Let op: opent in een nieuw venster PDFAfdrukkenE-mailadres

Vanaf 25 mei 2018 is de vernieuwde privacywetgeving van de Europese Unie, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG bevat regels voor de verwerking van persoonsgegevens.

Ook voetbalvereniging Eastermar verwerkt persoonsgegevens, denk bijvoorbeeld aan de ledenlijst. Het is onze taak en zorg dat wij zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan. Daarom zijn wij op dit moment druk bezig om voor u inzichtelijk te maken welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor wij deze gebruiken.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Van leden hebben wij naam, geboortedatum, adresgegevens, geslacht en een IBAN rekeningnummer nodig. Van jeugdleden hebben wij ook gegevens nodig van de ouder of verzorger, te weten, naam, een IBAN rekeningnummer en adresgegevens (indien dit afwijkt van het jeugdlid).

Daarnaast hebben wij contactgegevens nodig zoals een e-mailadres en telefoonnummer waarop u te bereiken bent voor wat betreft onze verenigingsactiviteiten.

Uiteraard bestaat de mogelijkheid dat wij meer gegevens van u verwerken, maar dat doen wij niet zonder dat u daar weet van heeft.

 

Van wie verwerken we persoonsgegevens?

Uiteraard van leden en ouders of verzorgers van jeugdleden, maar ook van vrijwilligers, leveranciers, sponsoren en andere personen waar wij mee in contact treden.

 

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?

Wij gebruiken persoonsgegevens om contact op te kunnen nemen met de leden, voor de facturatie, onze ledenlijst en het lidmaatschap van de KNVB, waarbij een pasfoto verplicht is voor spelende leden vanaf 11 jaar. Daarnaast gebruiken we de gegevens ten behoeve van de kernactiviteit van onze vereniging, namelijk alles wat met voetbal te maken heeft. U kunt hierbij denken aan teamindelingen.

Ook worden persoonsgegevens gebruikt voor de wedstrijden-app en de voetbal.nl-app van de KNVB. Naam en foto worden getoond, maar u kunt als gebruiker zelf de privacy gegevens aanpassen en zodoende naam en/of foto afschermen.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is.

 

Onze website

Door de informatie en de diensten op www.vveastermar.nl te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

www.vveastermar.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

www.vveastermar.nl plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

 

Als het niet gaat zoals het hoort

Uiteraard kan er ondanks onze inspanningen altijd iets onvoorziens gebeuren. Denk aan het verkeerd adresseren van een e-mail of brief, de website waar teveel informatie op staat of het verliezen of kwijtraken van informatie. In zo’n geval is het van belang dat u ons zo spoedig mogelijk daarvan op de hoogte brengt, zodat wij actie kunnen ondernemen om erger te voorkomen en zo nodig betrokkenen te informeren. U kunt daarvoor onderstaande contactgegevens gebruiken.

 

Toezicht

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de nationale toezichthouder die erop toeziet dat de AVG wordt nageleefd. Dit geldt ook voor onze vereniging. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de AP: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Uw rechten

Omdat wij uw persoonsgegevens verwerken heeft u ingevolge de AVG een aantal rechten:

Recht op informatie: u kunt vragen of uw persoonsgegevens worden verwerkt

Inzagerecht: u heeft de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, uw gegevens worden verwerkt

Correctierecht: als duidelijk wordt dat gegevens niet kloppen, kunt u verzoeken om dit te corrigeren

Recht van verzet: u kunt ons verzoeken om uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken

Recht om vergeten te worden: in gevallen waar u specifiek aan ons toestemming heeft gegeven om gegevens te verwerken, kunt u ons verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen

Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zullen hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.

U kunt uw verzoek per e-mail indienen. Wij zullen op dit verzoek in ieder geval binnen 4 weken reageren. Om misbruik te voorkomen kunnen we u vragen om u te identificeren.

Let op: Indien u jonger dan 16 jaar oud bent, mogen wij uw verzoek alleen in behandeling nemen na akkoord van uw wettelijk vertegenwoordiger.

 

Contact

Mocht u vragen hebben dan kunt u hiervoor allereerst bij onze contactpersoon terecht.

Uw contactpersoon met betrekking tot privacy is Frederika Couperus. U kunt haar bereiken via email: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .