Wij Zijn Eastermar, Wij Zijn Beter Dan Sumar.

Let op: opent in een nieuw venster PDFAfdrukkenE-mailadres

´Wat binne wy goed´

´Wy moatte se swierder ha´

´Lit dy Kosters mar frij´

Exact vier maanden minus één dag nadat Rienk Wind tussen een aantal Kosters, in de 92e minuut de 3-2 in de thuiswedstrijd tegen Sumar tegen de touwen kopte stond de uitwedstrijd op het programma. Midweeks kwam Stefan Brouwer de heerschappen Mike Okkema, Hidde Faber en Jurre Dam tegen, naast zijn voorliefde voor uitlaten gaat laatstgenoemde ook graag samen met zijn kameraden te slippen met de auto. Brouwer constateerde dit door het feit dat Dam de schelpen op het dak had liggen. De vorige week nog wegens school afwezige Jelte Heidbuurt had speciaal voor deze gelegenheid vrij gevraagd bij juf. Hij en Menno Dijkstra konden zich in de met 4-2 gewonnen wedstrijd van de JO19 tegen Kootstertille in de 70e minuut laten wisselen zodat ze tegen Sumar fris op het bankje plaats konden nemen. De van een vakantie wedergekeerde Sander Smedema en van zijn hamstring herstelde Richard Brouwer konden tevens van de absentielijst gehaald worden.

Dit gaf trainer Marco van der Veen de ruimte om Pieter Sikkema voor een middag naar het tweede te sturen, Sikkema zou daar tweemaal scoren en een assist afleveren.

Jelle van der Wal, die in een duister verleden bij de tegenstander speelde, stond onder de lat.

De achterhoede bestond uit Stefan Brouwer, Stefan Erwin Venema Jurre Dam en Mark de Vries.

Laatstgenoemde had sinds de dag dat hij op bevel van vrouwlief de neusharen moest trimmen louter basisplekken veroverd, de soepele tred die hij sindsdien op de mat legt is geen enkele fietsboy ontgaan.

Op het middenveld stonden Jacob de Vries, Johannes Couperus, Jelmer Dijkstra en Sander Smedema.

Voorin stond het 'Hearrenfean machientsje' Kees Schotanus en Jurryt Jonkman.

Op de bank zaten Richard Brouwer, Gjalt Veenstra, Menno Dijkstra en Jelte Heidbuurt.

De geblesseerd Jille van der Wal werd bereid gevonden de vlag ter hand te nemen.

Voor de in de Tike woonachtige Stefan Erwin Venema was het eigenlijk een thuiswedstrijd, toen hij justjes voor het begin van de warming up last kreeg wat van buikkrampjes vertrok hij dan ook nog snel even op het fietsje naar huis voor een groot boodschapje, ideaal.

Jurre Dam kwam met het advies de eerste helft met de wind mee te spelen, diezelfde wind kon in de rust zomaar eens van kant wisselen en dan was Eastermar spekkoper.

Aanvoerder Jonkman sloeg dit advies in de wind en besloot na het winnen van de toss de eerste helft juist tegen de flink aanwezige woei in te spelen.

Eastermar probeerde het leer in die eerste helft laag te houden en vervolgens de helft van de tegenstander te penetreren. Tot grote kansen zou dit niet echt leiden. Sumar hanteerde voornamelijk de lange bal, die door de wind gedragen vaak over de laatste linie vloog. Verder dan een grote kans die door Jelle van der Wal vakkundig om zeep werd geholpen zouden ze niet komen. Wel wist Sumar nog een aantal gele kaarten wegens een onvervalste schwalbe en een aantal grove overtredingen te scoren. Eastermar, dat verder niet inging op dit geouwehoer, speelde de eerste helft zakelijk vol. Ondertussen had Molle Heidbuurt ontdekt dat er meer apparaten in de lucht rondzweefden. Hij had zijn hobby als vliegtuigspotter omgeturnd naar 'luchtvaartspotter' en speurde deze middag de lucht af louter zoekend naar helikopters.

In de rust besloot Marco van der Veen de uitstekend spelende Jacob de Vries naar de kant te halen, voor hem kwam Menno Dijkstra binnen de lijnen. Na een zestal omzettingen toegelicht te hebben kon men de wei weer in.

Eastermar probeerde ondersteund door de wind de wedstrijd naar haar hand te zetten. De bal werd laag gehouden met een eknele uitschieter door de lucht daargelaten. Henk Jetze Koster, die in het vorige treffen nog dienst had gedaan als pupil van de week zag Kees Schotanus in de 67e minuut gewisseld worden voor Jelte Heidbuurt. Het in Sumar befaamde HenkJetzekwartiertje werd ingeluid met een spaarzame lange bal van achteruit. Deze belandde in de loop van Johannes Couperus die net binnen de zestien aangekomen op uiterst onreglementaire wijze gestopt werd. Dat de scheids geen rood gaf mag een wonder heten. Jonkman gaf aan de penalty die volgde erg graag te willen nemen, vaste nemer Menno Dijkstra wilde hier echter niks van weten en eiste de bal onder goedkeurend gebrom van Wybe Hoogendorp zelf op: 0-1! De aangeslagen Couperus werd vervolgens gewisseld voor Gjalt Veenstra. In de 81e minuut kwam Jelmer Dijkstra door op rechts, hij zag een van zijn maten op links staan en gaf de bal met chirurgische precisie breed op de achter zijn man vandaan sprintende Jonkman. Deze nam de bal zonder nadenken op de binnenkant van zijn rechtervoet en stuurde het ronde geval de linker kruising in. Dit prachtige doelpunt werd jammerlijk geannuleerd wegens valselijk vlaggen van de thuisvlagger, wat een boefje. De 90e minuut begon met uitstekend drukzetten van Menno Dijkstra, dit leidde tot paniek bij Taeke Koster die zijn pass op het middenveld onderschept zag worden door de neushaarvrije Mark de Vries. De Vries speelde de bal meteen door naar Jurryt Jonkman die het leer middels een snelle voetbeweging verlengde tot bij Gjalt Veenstra. Veenstra speelde vervolgens breed op de op rechts doorgebroken Sander Smedema. Smedema, die de wind inmiddels op zijn duimpje kende veinsde een voorzet maar gaf de bal zo'n effect mee dat deze gedragen door de woei stiekem mooi op doel af jakkerde. De derde aanwezige Koster (Allert) was compleet verrast en kon niks anders dan toekijken hoe de uiterst verdiende 2-0 tegen de touwen jankte! De scheidsrechter toonde genade voor de thuisclub en floot af. Eastermar had de hele middag gespeeld met de Sumarders en uiterst verdiend de overwinning binnengesleept. Dat het slechts 2-0 werd had Sumar te danken aan het feit dat de Eastermarders besloten niet op vol vermogen te spelen en de drie punten op zichzelf voldoende buit te vinden.

Voor alle meelezende dames, heren en voornamelijk Henk Jetze: Lieuwe Nijboer heeft een nieuw bed besteld.

Volgende week wacht de thuiswedstrijd tegen Lions, gehoopt wordt de winst om de Sonac een gepast vervolg te geven.

Groetnis.