Welkom bij VV Eastermar

35+ skoart

Let op: opent in een nieuw venster PDFAfdrukkenE-mailadres

Laatst aangepast op dinsdag 26 mei 2015 18:19 Geschreven door P.R. V.V. Eastermar dinsdag 26 mei 2015 17:50

Nei't de 'Ald-âld-âld 35plus'-ploech ferline wike fan har hearre liet, stean no de échte 35-plussers yn it ljocht.
Ofrûne freedtejûn waarden de spilers, ûnder lieding fan trener-spiler Roel van der Ploeg, de winner fan
ien fan 'e foarrondes foar 35+ploegen. Yn in eardere poule mei 4 spyljûnen dizze maaitiid tsjin
Noardburgum, Ryptsjerk en Jistrum wienen hja nei trije wedstriidjûnen al kampioen fan dy poule.

As ferfolch dêrop moast der op 'e jûn fan freed 22 maaie yn 'e Westereen spile wurde.
De tsjinstanners kamen út in gruttere regio. 35Plussers út Niekerk, Westergeast/Triemen/Aldwâld
(=fuotbalklub W.T.O.C.) en Westereen wienen de tsjinstanners fan ús blau-giele Broekophâlders.
Tsjin de Westereenders waard gelyk spile (1-1), fan W.T.O.C. waard wûn (1-0) en de Grinslanners út Niekerk
waarden mei in 3-0 oerwinning foar VVE ûnder it keunstgers stoppe (dêr kin VVE-1 noch wat fan leare...)
en koe de kampioensbeker (klik hjir foar in foto) mei nei Eastermar.

Sa't it no liket moatte Roel en syn maten kommende freedtejûn nei Roden om har segetocht fierder ôf te lizzen
rjochting lannelike finale yn Zeist. Sukses mannen!
Soe der in bus ride?

   

Gefeliciteerd!

Let op: opent in een nieuw venster PDFAfdrukkenE-mailadres

Laatst aangepast op maandag 25 mei 2015 18:47 Geschreven door P.R. V.V. Eastermar maandag 18 mei 2015 22:19

Het bestuur van de Voetbalvereniging Eastermar feliciteert de

F-pupillen met het behaalde kampioenschap!

Klink hier voor een foto van onze kampioenen.

 

Ook feliciteert het bestuur de 35+ met het behalen van de

volgende ronde van het bekertoernooi!

   

Pagina 144 van 151